free website creation software

Patentovaná unikátní energeticky úsporná přísada do centrálního topného systému

CO JE EndoTherm™?


EndoTherm™ je patentovaná unikátní energeticky úsporná přísada do centrálního topného systému. Tato unikátní přísada dokáže prokazatelně ušetřit až 15% nákladů za vytápění

JAK TO FUNGUJE?


V topných systémech se využívá k přenosu tepla pouze čistá voda, protože je snadno dostupná a levná. Ve skutečnosti ale voda nemá z důvodu vysokého povrchového napětí nejefektivnější vlastnosti pro přenos tepla.


Pouhým okem je materiál vnitřních stěn topného systému (radiátorů, trubek a expanzních nádob) hladký. Nicméně při pohledu pod mikroskopem tyto vnitřní stěny topného systému hladké nejsou


Nalezneme zde mnoho nedokonalostí (např. mikrotrhliny a mikropraskliny), které zhoršují optimální tepelný kontakt a přenos tepla mezi vodou a vnitřní stěnou topného systému. Je to způsobeno tím, že voda má vysoké povrchové napětí a není schopná proniknout to těchto mikrotrhlin a mikroprasklin.

endotherm

Přidáním unikátní přísady EndoTherm™ do vody dokážeme vlastnosti vody změnit a zároveň eliminovat nedokonalosti vnitřních stěn topného systému (radiátorů, trubek a expanzních nádob). Voda pak dokáže proniknout i do mikrotrhlin a mikroprasklin. Docílíme tak zvýšeného tepelného kontaktu a přenosu tepla, mezi vodou a vnitřní stěnou topného systému. Vše je zobrazeno na obrázku.

Přísada EndoTherm™ dokáže změnit následující vlastnosti:


- snížit povrchové napětí vody o více jak 60 % a tím zvýšit tepelný kontakt, který zvyšuje tepelný výkon a účinnost topného systému

- snížit měrnou tepelnou kapacitu vody o 9,8 % - tzn. že k dosažení stejné teploty je potřeba o 9,8% méně energie


Přísada EndoTherm™ funguje podobně jako chemické čištění radiátorů, s tím rozdílem, že princip přísady EndoTherm™ není založený na chemickém principu, ale na fyzikálním principu.


Moderní topné kotle ve svých specifikacích udávají svou účinnost, ale neudávají, jak je tato účinnost efektivní vzhledem k velikosti celého topného systému v budově (tzn. počet radiátorů, délka přívodních trubek, velikost expanzní nádoby atp.). Použitím přísady EndoTherm™ prokazatelně zvýšíme účinnost celého systému v budově. Zrychlíme a zlepšíme výhřevnost celého systému.


Nezávislé testy prokázaly, že topný systém s přísadou EndoTherm™ spotřebuje k udržení požadované teploty až o 15 % méně energie, než systém bez přísady EndoTherm™ (systém pouze s vodou).

Z výsledku je patrné, že radiátory se vyhřejí rychleji a místnosti jsou vytopeny rychleji na požadovanou teplotu nastavenou na termostatu.

Radiátor odevzdá více tepla do místnosti, místnosti tak zůstanou teplé delší dobu a díky tomu dochází ke snížení počtu spínacích cyklů kotle potřebných k udržování nastavené teploty v místnosti. Výsledkem je, že je spotřebováno méně energie a dochází k úspoře tepla.

výhody endotherm

VIDEO:

Porovnání rychlosti vyhřátí radiátoru BEZ a S přísadou EndoTherm™

ŽIVOTNOST:


Dle testů zůstane přísada EndoTherm™ v centrálním uzavřeném systému po dobu 3 až 4 let bez snížení účinnost úspory energie.


V případě, že je z topného systému vypuštěna voda z důvodu výměny radiátoru nebo kotle, je potřeba do nové vody opět přidat přísadu EndoTherm™. Přísada EndoTherm™ je vyrobena z přírodních materiálu a lze ji spláchnout do odpadního systému.


Je vyvinut a vyroben ve Velké Británii a je již nainstalován v tisících komerčních projektech i v domácnostech.


EndoTherm vyroben z přírodních látek


NÁVRATNOST:


Návratnost investice je velmi rychlá od 4 do 6 měsíců.


OBLAST POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ:


Přísada EndoTherm™ je vhodná pro všechny velikosti topného systému a tepelné čerpadla na bázi vody. Nepoškozuje kotel a jeho součásti, protože má antikorozní vlastnosti. Je možné ho použít společně s ostatními přísadami, které již obsahují inhibitory koroze.


Domácí malé topné systémy:


Jedno balení přísady EndoTherm™ (500 ml) je dostačující pro uzavřené topné systémy o velikosti 100 litrů vody. Pokud se jedná otevřený topný systém, pak dávku přísady EndoTherm™ zvyšte o 10%. Tzn. 550 ml na 100L vody v systému. Obecně jedno balení stačí pro 10 až 12 radiátoru o šířce 60cm.


Komerční, velké topné systémy, systéme s tepelným čerpadlem:


U velkých, komerčních topných systémů a systémů s tepelným čerpadlem je potřeba použít na 100 L vody 1L přísady EndoTherm™.OCENĚNÍ A ATESTY:


2015 vítěz soutěže H&V News Awards – nejlepší domácí produkt v oblasti vytápění a ventilace

2015 vítěz soutěže Ecobuild (in association with M&S) The Big Innovation Pitch - nejlepší inovační produkt

2016 vítěz soutěže CIBSE Building Performance Awards - nejlepší úsporný produkt

Více informací naleznete ZDE


- Certifikována pro zdravotní nezávadnost podle standardu EU

- Akreditace a certifikace ISO 9001:2008,12560

- Nezávisle testováno organizací Enertek International (výsledek testu, potvrzení o funkčnosti)

- Testováno univerzitou UCLAN (The University of Central Lancashire)

- Testováno výrobcem tepelných zařízení TAS (Tomorrows Air Solutions)

- Testováno společnosti Meadowhead Consultancy Ltd. na antikorozní vlastnosti

- EndoTherm atesty

- Bezpečnostní list (CZ) - zde

- Karta bezpečnostných údajov (SK) - zde


Patentovaná energetický úsporná přísada EndoTherm™ je oceněná a prověřena nezávislou společností Energy Saving Trust. Společnost Energy Saving Trust potvrzuje a poskytuje tak jistotu zákazníků, že při použití přísady EndoTherm™ v topném systému opravdu ušetří peníze na účtech za vytápění.

VIDEO:

CO JE EndoTherm™?

VIDEO:

>EndoTherm™ INSTALACE

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Na následujících odkazech naleznete případové studie a dosažené úspory u jednotlivých zákazníků.
V některých případech je úspora i více jak 15 %
endotherm

CHCI UŠETŘIT ZA TEPLO!

Přípravek ENDOTHERM zakoupíte na e-shopu ECOprodukty.cz

CHTĚLI BYSTE PRODÁVAT ENDOTHERM?

Kontaktujte nás na e-mail velkoobchod@dtshops.cz, případně telefonicky na tel.: 732 258 567

Rádi Vám připravíme zajímavou velkoobchodní nabídku.

Napsat e-mail