Úspora za vytápění a teplo - Radflek EndoTherm RadFan Radiator Booster

Jak ušetřit ?

Radflek

EndoTherm

RadFan

RadiatorBooster

Kontakt

Endotherm™ je patentovaná unikátní energeticky úsporná přísada do centrálního topného systému. Tato unikátní přísada dokáže prokazatelně ušetřit až 15% nákladů za vytápění.

JAK TO FUNGUJE?

V systému ústředního topení se využívá k přenosu tepla pouze čistá voda, protože je snadno dostupná a levná. Ve skutečnosti ale voda nemá nejefektivnější vlastnosti pro přenos tepla.

Přidáním do vody unikátní příměsi Endotherm™ dokážeme tyto vlastnosti změnit a vylepšit tak vlastnosti přenosu tepla vodou.

Příměs Endotherm™ dokáže vylepšit následující vlastnosti:

Změna vlastností


Na následujícím snímku vidíme rozdíl v tvorbě velikosti bublin v běžné vodě (a) a ve vodě s příměsí Endotherm™ (b). Kombinace vody a příměsy Endotherm™ způsobí, že dojde k vytváření více měnších mikro bublin než jedné větší. Velké bubliny jsou strnulé a brání efektivnímu přenosu tepla v topném systému.Povrchové napětí a bubliny


Výsledkem je, že se radiátory zahřejí rychleji a zůstanou déle teplé. Endothem™ snižuje činnost kotle k udržování teploty v budově.Spotřeba


Moderní topné kotle ve svých specifikacích udávají svou účinnost, ale neudávají, jak je tato účinnost efektivní vzhledem k velikosti celého topného systému v budově (tzn. počet radiátorů, délka přívodních trubek, velikost expanzní nádoby atp.). Použitím přísady Endotherm™ prokazatelně zvýšíme účinnost celého systému v budově. Zrychlíme a zlepšíme výhřevnost celého systému.

Nezávislé testy prokázaly, že topný systém s přísadou Endotherm™ spotřebuje k udržení požadované teploty až o 15 % méně energie, než systém bez přísady Endotherm™ (systém pouze s vodou)Princip


Princip přísady Endotherm™ je, že topný systém s vodou a příměsí Endotherm™ dosáhne teploty vody 80°C o 15% rychleji než topný systém jen s vodou.Princip2


Endotherm™ lze použít i do komerčního dálkového ústředního systému v koncentraci 1 %.

Je vyvinut a vyroben ve Velké Británii a je již naistalován v tisících komerčních projektech i v domácnostech.

ŽIVOTNOST:

Dle testů zůstane přísada Endotherm™ v centrálním uzavřeném systému po dobu 3 až 4 let bez snížení účinnost úspory energie.

V případě, že je z topného systému vypuštěna voda z důvodu výměny radiátoru nebo kotle, je potřeba do nové vody opět přidat přísadu Endotherm™. Příměs Endotherm™ je vyrobena z přírodních materiálu a lze ji spláchnout do odpadního systému.

NÁVRATNOST:

Návratnost investice je velmi rychlá od 4 do 6 měsíců.

DÁVKOVÁNÍ:

Přísada Endotherm™ je vhodná pro všechny velikosti topného systému.

Domácí malé topné systémy:
Jedno balení přísady Endotherm™ (500 ml) je dostačující pro uzavřené topné systémy o velikosti 100 litrů vody. Pokud se jedná otevřený topný systém, pak dávku přísady Endotherm™ zvyšte o 10%. Tzn. 550 ml na 100L vody v systému. Obecně jedno balení stačí pro 10 až 12 radiátoru o šířce 60cm. Více informací o dávkování je zobrazeno na následujícím obrázků:

Dávkování


Komerční velké topné systémy:
U velkých komerčních topných systému je potřeba použít na 100 L vody 1L přísady Endotherm™.

INSTALACE:

Instalace je snadná a rychlá instalace do 10 až 15 minut.

Systém s expanzní nádobou:

Pokud máte systém s expanzní nádobou, tak stačí přísadu Endotherm™ přidat do expanzní nádoby. Ta se bude pravděpodobně nacházet v podkroví. Před přidáním přísady Endotherm™ vypusťte část vody, kterou nahradíte přísadou Endotherm™. Vodu vypusťte pomocí vypouštěcího ventilu. Pokud není vypouštěcí ventil k dispozici, vypusťte vodu přímo z radiátoru, tím že odšroubujete přívodní trubku. Přidejte přísadu Endotherm™ do expanzní nádoby a doplňte vodu. Nakonec odvzdušněte radiátory.

Uzavřený oběhový systém s čerpadlem:

V případě uzavřeného oběhového systém systému je potřeba ze systému odstranit dostatečné množství vody. Systém je pod tlakem proto je zapotřebí kotel vypnout. Vodu vypusťte pomocí vypouštěcího ventilu. Pokud není vypouštěcí ventil k dispozici, vypusťte vodu přímo z radiátoru, tím že odšroubujete přívodní trubku. Pro zmírnění tlaku povolte odvzdušňovací ventil. Vypusťte dostatečné množství vody pro přísadu Endotherm™. Přidejte přísadu Endotherm™ a v případě nutnosti jej doplňte vodou. V případě, že systém nemá napouštěcí ventil, odšroubujte odvzdušňovací ventil a přísadu Endotherm™ nalijte přes něj pomocí instalační plnící sady Endotherm™. Po nalití opět našroubujte odvzdušňovací ventil a ujistěte se, že je vše dobře dotažené. Systém bude obsahovat vzduch, proto zapněte kotel a jemně odvzdušněte radiátory. V případě, že kotel potřebuje být natlakovaný, tak jej natlakujte podle návodu. Většina kotlů vyžaduje tlak cca 1 Bar. Poté můžete kotel začít používat, jak jste zvyklý.

Ručníkové radiátory:

Instalace probíhá podle návodu jako pro uzavřený oběhový systém.

HLAVNÍ VÝHODY:

PŘÍPADOVÉ STUDIE:

Případová studie: EndoTherm Case Study - Bagatelle

Případová studie: EndoTherm Case Study - Erewash Museum

Případová studie: EndoTherm Case Study - Heanor Health Centre, Derbyshire Community Health Services

Případová studie: EndoTherm Case Study - Charnos Hall Derbyshire Community Health Services

Případová studie: EndoTherm Case Study - Oakwood (Rotherham General Hospital)

Případová studie: EndoTherm Case Study - Teviotdale Leisure Centre

Případová studie: EndoTherm Case Study - Tomorrow Air Solutions

Případová studie: EndoTherm Case Study - Ty Catrin Pastoral Healthcare

Případová studie: EndoTherm Case Study - UCLAN - Burnley Campus

Případová studie: EndoTherm Case Study - West Craven Sports Centre (Pendle Leisure Trust)

Případová studie: EndoTherm CaseStudy - Beech Court (Chesterfield NHS) Regression

Případová studie: EndoTherm CaseStudy - Nelson Manor Care Home

Případová studie: EndoTherm CaseStudy - Platform Gallery (Ribble Valley Council)

Případová studie: EndoTherm CaseStudy - The Park Rehabilitation Centre (Rotherham NHS Trust)

Případová studie: EndoTherm CaseStudy - The Poplars Community Centre Ashfield District Councilv2

Případová studie: EndoTherm CaseStudy - Wentbridge House Hotel (OffGrid)

Případová studie: EndoTherm CaseStudy - Whitby Harbour Offices Scarborough Council

Případová studie: EndoTherm CaseStudy - Willow Court (Chesterfield NHS) RegressionNa následujícím obrázku jsou zobrazeny případové studie a dosažené úspory u jednotlivých zákazníků. V některých případech je paterné, že úspora může být í více jak 15%.Případové studie


VIDEO Co je EndoTherm ?VIDEO EndoTherm instalaceradlek koupit
ecoprodukty.czeuromince.infohihippo.czpulseecoshower.czdenttabsaussmak.czecobottle.czwonderbag.czusporavdomacnosti.czperlatoryterla.czfolieapollo.czthermilate.cz